Ezinne Athletics logoEzinne Athletics logoEzinne AthleticsEzinne Athletics

Hva er Ezinne Athletics?

Ezinne Athletics (EA) er et unikt og etterlengtet idrettstilbud til alle treningsglade jenter i alderen 10-16 år. EA er særlig tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn, og har som formål å styrke, integrere, og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og dermed gratis. Økonomi skal dermed ikke være en barriere for deltagelse eller inkludering i idrettsutfoldelse.

Bakgrunn

EA er grunnlagt av Norges raskeste kvinne gjennom tidene, Ezinne Okparaebo, og inspirert av hennes reise til toppidretten. Ezinnes talent ble oppdaget en idrettsdag på skolen i Groruddalen, og hun ble oppfordret til å begynne på friidrett. Uten noe treningstilbud i nærområdet måtte hun imidlertid krysse byen og pendle til Majorstuen for å trene. Der kunne hun videre oppleve å ikke kjenne seg igjen i miljøet, og utgiftene til idretten kunne være skyhøye. Tross slike hindre ble Ezinne landslagsutøver, tok norgesrekorder, vant kongepokaler og deltok i OL tre ganger. Etter 10 år i norgestoppen så hun likevel at situasjonen for jenter i Groruddalen med interesse for idrett var den samme som da hun vokste opp. Hun bestemte seg da for å bruke plattformen sin til å skape treningstilbudet hun selv aldri hadde. Med Ezinnes egen historie som bakteppe er engasjement for inkludering og like muligheter for barn grunnleggende drivkrefter bak Ezinne Athletics.

Samfunnsoppdrag

Idretten har en unik evne til å samle mennesker på tvers av alle mulige barrierer – kultur, økonomi, språk, religion mv. Det gjør idretten til en viktig arena for å utvikle vennskap, forståelse og naboskap. Ezinne Athletics bidrar til en inkluderende idrett ved å bryte ned barrierer for kultur, religion og økonomi i idretten. I lengden er arbeidet en byggestein for et mer inkluderende og varmere samfunn.

Visjon

EA vil få frem jenters potensialer, uansett etnisitet og bakgrunn, til å bli den beste versjonen av seg selv

Gjennom idretten vil Ezinne Athletics bidra til inkludering, og heie fram jenter i generasjoner fremover. Vi vil legge til rette for et trygt, sosialt miljø hvor utøverne kan utfordre og utvikle seg selv etter egne drømmer og ambisjoner.